Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2023

Thứ Năm, 13/04/2023, 15:29 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với hoạt động bồi dưỡng Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
    Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới. Tham gia đóng góp xây dựng pháp luật để hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trong quý I/2023, Đảng đoàn đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tham gia góp ý các văn bản: Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu, rà soát và sơ kết thực tiễn 5 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh chi phí tố tụng; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Dự thảo Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam; Dự thảo Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Tổ chức một số hội thảo, góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    Nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề luật sư thông qua việc phổ biến, quán triệt và triển khai Quy chế Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật (sửa đổi, bổ sung) đến các Đoàn Luật sư. 
 
    Nhằm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam, công tác bồi dưỡng luật sư được triển khai đồng bộ với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong quý I/2023, đã tổ chức 9 lớp bồi dưỡng với 1.228 lượt luật sư tham dự. 
 
    Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ luật sư; Đảng đoàn đã chỉ đạo Hội đồng luật sư toàn quốc và Ban Thường vụ Liên đoàn tập trung vào công tác giám sát hành nghề luật sư, một mặt bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư, mặt khác uốn nắn những vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư và xử lý kỷ luật luật sư có hành vi vi phạm. 
 
    Trong quý I/2023, Liên đoàn đã kịp thời động viên khen thưởng 177 tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng, phát triển đoàn luật sư và hoạt động nghề nghiệp; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam" cho 15 luật sư có thời gian hoạt động và cống hiến trong nghề luật sư. Các Đoàn luật sư đã xử lý kỷ luật xóa tên 03 luật sư do vi phạm nghĩa vụ đóng phí thành viên, tạm đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư đối với trường hợp bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can 03 trường hợp. Ủy ban Giám sát hỗ trợ luật sư nhận được 16 văn bản liên quan đến hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi luật sư. Trong đó có 01 đơn, thư phản ánh khó khăn trong việc tiếp xúc bị can; 02 đơn thư phản ánh khó khăn trong việc cấp thông báo bào chữa; 01 đơn thư phản ánh bị cản trở hành nghề và 05 đơn yêu cầu bảo vệ khác. Các đơn này đã được Đảng đoàn chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 
                                                               Phạm Thị Hồng Vân
                                                           (Ban Nội chính Trung ương)
.