Lâm Đồng: Đẩy mạnh công tác tư pháp và bổ trợ tư pháp

Thứ Hai, 24/04/2023, 07:38 [GMT+7]
    Trong Quý I/2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; ban hành Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 10/3/2023 về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổ chức học tập, nghiên cứu các văn bản luật mới, nhất là các văn bản pháp luật về tố tụng, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự; áp dụng thống nhất pháp luật về thẩm quyền của Tòa án, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.
Công tác cải cách tư pháp trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp được triển khai thực hiện theo quy định. Lực lượng Công an tỉnh chủ động xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; các hoạt động tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự của cơ quan điều tra hai cấp đảm bảo chặt chẽ, chính xác, khách quan, đúng pháp luật.
 
Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 (tháng 3/2023)
Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 (tháng 3/2023)
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, chủ động sắp xếp, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với chức năng, sở trường của từng cán bộ, công chức; thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình công tác quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ bảo đảm lựa chọn cán bộ có phẩm chất, kiến thức, kinh nghiệm; tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.
 
    Tòa án hai cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; thực hiện các giải pháp khắc phục các vụ án tạm đình chỉ, làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, các phiên tòa rút kinh nghiệm; thường xuyên chỉ đạo, quán triệt nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đội ngũ thi hành án dân sự đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Số vụ án kháng cáo, kháng nghị và số vụ án bị hủy, sửa chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số các vụ án đã giải quyết; thực hiện quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại thẩm phán trung cấp, sơ cấp theo quy định.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức phù hợp với yêu cầu vị trí công việc, từng chức danh đáp ứng yêu cầu bố trí, sử dụng, bổ nhiệm; bảo đảm đội ngũ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ban hành nhiều văn bản đôn đốc, đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự; hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thi hành án, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các chi cục tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 
    Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 53 tổ chức hành nghề luật sư; trong đó, có 50 văn phòng luật sư, 03 công ty Luật TNHH, với 129 luật sư và 18 chi nhánh văn phòng luật sư ngoài tỉnh đăng ký hoạt động; có 02 tổ chức giám định tư pháp, gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh và Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế với 103 giám định viên tư pháp và 50 giám định viên theo vụ việc; có 34 tổ chức hành nghề công chứng, với 78 công chứng viên; có 02 văn phòng thừa phát lại, với 12 thừa pháp lại; có 04 tổ chức đấu giá tài sản, gồm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng và 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; với 12 đấu giá viên. Sở Tư pháp tỉnh đã tổ chức kiểm tra các văn phòng công chứng, văn phòng luật sư theo kế hoạch năm 2023; banh hành kết luận, kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị thực hiện theo quy định của pháp luật công chứng, luật sư.
 
    Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nâng cấp các nhà tạm giữ, tạm giam; trang bị phương tiện phục vụ các hoạt động tư pháp; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Theo đó, các cơ quan tư pháp niêm yết công khai trên website giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực, ngành, đơn vị mình; ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sử dụng mạng nội bộ, xử dụng thư điện tử công vụ tiếp nhận, xử lý và quản lý các văn bản; trang bị hệ thống họp trực tuyến; đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thống kê tội phạm; đăng tải công khai các quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật.
Tuệ Minh
.