Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình

Thứ Hai, 24/04/2023, 18:12 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình vừa họp Phiên thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023; kết quả thực hiện các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá:
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Trong quý I/2023, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Theo đó, đã giải quyết 14 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và 03 đơn, thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; 05 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; 04 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; 02 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy huyện và 01 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan tố tụng cơ bản thực hiện đúng quy định; kịp thời trao đổi thông tin về những vướng mắc, khó khăn để phối hợp, góp phần tạo sự thống nhất, nhịp nhàng trong xử lý, được dư luận đồng tình, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc giải quyết các nội dung kiến nghị của Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tích cực triển khai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ động rà soát, xây dựng, hoàn thành, triển khai những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban kết luận tại các Phiên họp; tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành văn bản xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; Chương trình công tác năm 2023 được triển khai đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa 4 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quý I/2023. Nhất là công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn được thực hiện bài bản; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung theo dõi, đôn đốc và cùng với các cơ quan tố tụng hai cấp bước đầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý, giải quyết vụ án vụ việc … 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo cần bám sát nội dung Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo để thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nhất là cần chú trọng tính hiệu quả và chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án, vụ việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hai nội dung trọng tâm về kiểm tra, thanh tra trong Quý II của Ban Chỉ đạo; chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và đa dạng hóa công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công; các cơ quan tố tụng cấp tỉnh hoàn thành dứt điểm công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc; góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. 
 
Lê Hà Anh Tâm
                                                          (Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.