Cuộc họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Cơ chế bảo vệ cơ quan, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án"

Thứ Năm, 20/04/2023, 16:14 [GMT+7]
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án phát biểu tại Cuộc họp

 Các đại biểu phát biểu tại Cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
Cao Anh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Cao Anh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Đào Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đồng chí Đào Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng 
Đồng chí Nguyễn Xuân Dung, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ
Đồng chí Nguyễn Xuân Dung, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ 
Đồng chí Bùi Văn Hưng, Trưởng phòng Nghiên cứu, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương
Đồng chí Bùi Văn Hưng, Trưởng phòng Nghiên cứu, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương 
Đồng chí Vũ Quang Huấn, Phó Trưởng phòng Tham mưu cảnh sát, Văn phòng Bộ Công an
Đồng chí Vũ Quang Huấn, Phó Trưởng phòng Tham mưu cảnh sát, Văn phòng Bộ Công an 

 Các đại biểu dự Cuộc họp

 Tạ Anh Hưng

.