Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 25/04/2023, 07:19 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, nhân dân.  Ban hành 59 văn bản mới, sửa đổi bổ sung 1 văn bản và bãi bỏ 4 văn bản để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức 7 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 337 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát hành 5 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023 điểm cầu tỉnh Đắk Lắk
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023 điểm cầu tỉnh Đắk Lắk
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về hoạt động của cơ quan, tổ chức; công khai minh bạch trong các lĩnh vực như: Quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm công và xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách Nhà nước; tổ chức cán bộ, việc huy động và sử dụng tài sản đóng góp của nhân dân; quản lý sử dụng đất; quản lý, sử dụng nhà ở. Có 1 đơn vị đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; tổ chức kiểm tra về định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại 2 đơn vị; 3 đơn vị tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn tại 39 đơn vị trực thuộc; có 6.620 lượt cán bộ, công chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.
 
    Chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Theo đó, ngành Công an đã thụ lý 4 tin báo, đã xử lý 2 tin, đang giải quyết 2 tin; thụ lý điều tra 10 vụ/19 bị can, đã xử lý 4 vụ/4 bị can, đang giải quyết 6 vụ/15 bị can. Ngành Kiểm sát thụ lý 4 vụ/6 bị can, đã xử lý 3 vụ/4 bị can, đang giải quyết 1 vụ/2 bị can. Ngành Tòa án thụ lý 3 vụ/4 bị cáo, đã xử lý 2 vụ/3 bị cáo, đang giải quyết 1 vụ/1 bị cáo.
                                                                                  Mạnh Hùng
.