Sơn La: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 02/2023

Thứ Hai, 03/04/2023, 06:17 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2023, Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2023; tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tiếp tục duy trì hoạt động, đã tổ chức 102 cuộc tuyên truyền pháp luật với tổng số 6.207 lượt người nghe. 
 
Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La triển khai phiên tòa xét xử trực tuyến
Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La triển khai phiên tòa xét xử trực tuyến
    Tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng hình sự, dân sự; trong đó, các cơ quan, đơn vị đã tham gia ý kiến đối với 03 dự thảo văn bản của Trung ương và 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.
 
    Lực lượng Công an tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Đề án về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tăng cường xuống cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự; nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tham mưu cấp ủy, chính quyền phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc nổi lên về an ninh trật tự, không bị động, bất ngờ.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát điều tra án hình sự; kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính và việc quyết định các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp bảo đảm đúng quy định. Qua việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã han hành kiến nghị khắc phục vi phạm; thông báo rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm sát các hoạt động tư pháp.
 
    Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; giải quyết xét xử các vụ án, vụ việc đảm bảo nghiêm minh, đúng hạn luật định, không có án oan hoặc bỏ lọt tội phạm, công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án được tăng cường; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tranh tụng, chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.
 
    Ban Chỉ đạo cải các tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan tư pháp thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp và cải cách tư pháp trong tình hình mới.
 
    Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp: Trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp trên địa bàn được đầu tư xây dựng đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp được đầu tư trang thiết bị. Cán bộ, công chức được đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
 
    Trong tháng, Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện đại diện, bào chữa tại Tòa án nhân dân 20 vụ việc cho 23 đối tượng. Các tổ chức hành nghề luật sư đã tham gia bào chữa 07 vụ việc. Các tổ hòa giải tiếp nhận 07 vụ việc và đã hòa giải thành 03/03 vụ việc. Công chứng tỉnh Sơn La đã thực hiện 95 việc. Ngành Công an tiếp nhận, giám định 186 vụ/4.323 mẫu, kết luận 169 vụ/3.876 mẫu, 100% kết luận giám định bảo đảm chất lượng và thời hạn yêu cầu; đang tiếp tục giám định 17 vụ/447 mẫu giám định.
 
    Hợp tác quốc tế về tư pháp tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, thực hiện đúng các quy định của pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự trong công tác điều tra, giải quyết án hình sự, truy nã tội phạm giữa Công an tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, nhất là hai tỉnh Luông Pha Băng và Hủa Phăn.
Tuệ Minh
.