Vĩnh Phúc: Quan tâm chỉ đạo công tác tư pháp và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 23/09/2022, 06:31 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2022, Tỉnh ủy Vĩnh phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 
 
    UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Biên phòng Việt Nam và triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giai đoạn 2022-2027”; tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; mở các lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật tại cơ sở; ban hành các văn bản hướng dẫn phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3; duy trì các chuyên mục, đăng tin, bài, giới thiệu văn bản pháp luật mới, hỏi đáp pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật(tháng 8/2022)
Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật(tháng 8/2022)
    Ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của các cơ quan liên quan và quy định của pháp luật; tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 13 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh; thẩm định 05 lượt dự thảo văn bản của tỉnh; trong đó, có 02 dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 03 dự thảo quyết định của UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào 16 văn bản hành chính cá biệt và tư vấn giải quyết các vụ việc trên địa bàn tỉnh.
 
    Các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến huyện được củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, nhất là đối với cán bộ có chức danh tư pháp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
 
    Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 và kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022; nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết 04 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thương mại, điện lực; thực hiện điều tra, khảo sát về theo dõi thực hiện pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tọa đàm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tìm hiểu một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, tư vấn giải quyết 10 vụ việc phức tạp theo đề nghị của các sở, ngành và UBND cấp huyện, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
    Công tác bổ trợ tư pháp được quan tâm, các hoạt động bổ trợ tư pháp góp phần tích cực đảm bảo cho hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng. Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về chống thất thu thuế đến các tổ chức hành nghề công chứng; thông báo tạm dừng giao dịch đối với tài sản thi hành án theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lạc và Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vĩnh Yên.
 
    Ban hành kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại một số tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc đăng thông báo đấu giá của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và thực hiện một số cuộc đấu giá tài sản; tổng hợp, xây dựng báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá tài sản giai đoạn 2020-2022, đề xuất UBND tỉnh giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 
    Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư; nghiên cứu, xây dựng dự thảo quyết định về việc công bố danh mục 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và phê duyệt trình UBND tỉnh công bố theo quy định; tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật.
Tuệ Minh
.