Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Thứ Ba, 20/09/2022, 14:39 [GMT+7]
    Sáng 20/9/2022, tại Trụ sở Tỉnh ủy Bình Dương, Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra số 6 có các đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn; thành viên Đoàn là đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.
 
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành; trong kỳ báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành hơn 70 văn bản để cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác PCTN,TC; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực; xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
 
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 kết luận Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 kết luận Hội nghị
    Trong kỳ báo cáo, cấp ủy các cấp của tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 4.753 tổ chức đảng, 13.577 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3.732 tổ chức đảng và 5.756 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật 08 tổ chức đảng, 1.099 đảng viên. Riêng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác PCTN, TC và cải cách tư pháp trong ngành Toà án địa phương; thực hiện giám sát đối với 12 đơn vị và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN, TC; Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện 30 cuộc giám sát về PCTN, TC. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp không phát hiện vụ việc nào chuyển cơ quan điều tra. Ngành thanh tra thực hiện 595 cuộc thanh tra hành chính tại 1951 đơn vị; qua thanh tra hành chính đã chuyển Cơ quna điều tra 04 vụ việc; thực hiện 7.077 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 68.900 đơn vị; chuyển sang Cơ quan điều tra 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
 
    Trong thời hạn kiểm tra, toàn ngành thanh tra tỉnh thụ lý 5.631 đơn, khiếu nại, tố cáo; giải quyết 5.124/5.631 đơn, đã phát hiện và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Qua thực công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN, TC toàn ngành đã tổ chức 300 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra trách nhiệm PCTN, TC chưa phát hiện vụ việc nào chuyển cơ quan điều tra.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại Hội nghị
    Trong kỳ, tổng số tin báo được phát hiện, tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền là 241, trong đó: số nguồn tin tố giác của công dân, tin báo về tội phạm 179 tin; phát hiện qua hoạt động nghiệp vụ 21 tin; tiếp nhận từ các cơ quan khác 40 tin; từ thông tin đại chúng 01 tin.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại địa phương còn có nhũng tồn tại, hạn chế, như: công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về PCTN, TC nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có lúc, có nơi làm chưa tốt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa được quan tâm đúng mức; giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm; việc đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra còn để kéo dài, chưa thực hiện xong; sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra với cơ quan kiểm tra Đảng và các cơ quan thanh tra trong công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm có lúc chưa được thường xuyên, chặt chẽ,…
 
    Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 ghi nhận và đánh giá cao nhũng kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong thời gian qua. Về các nội dung dự thảo báo cáo, Đoàn kiểm tra ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến, nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo. Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh, đợt kiểm tra là dịp nhìn lại những kết quả đạt được trong 10 năm qua trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng; đồng thời nhận ra những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại.
 
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương
    Trong thời gian tới, Đồng chí Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức Đảng trực thuộc và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về PCTN, TC. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức; chỉ đạo thực hiện nghiêm và có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong các lĩnh vực nhạy cảm như: mua sắm tài sản công, đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài chính, công tác cán bộ…; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ để phát hiện và xử lý các hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm.
 
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí và thống nhất cao với dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra, đồng thời, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của Đoàn và Kết luận của đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm tốt hơn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Tạ Anh Hưng
.