Quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực đầu tư ở địa phương

Thứ Bảy, 03/09/2022, 07:01 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương như thế nào?
 
    Trả lời: Theo Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành ngày 08/8/2022 đã quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Vị trí công tác đấu thầu và quản lý đấu thầu, thẩm định dự án... phải định kỳ chuyển đổi (Ảnh minh họa)
Vị trí công tác đấu thầu và quản lý đấu thầu, thẩm định dự án... phải định kỳ chuyển đổi (Ảnh minh họa)
    Cụ thể, danh mục 08 vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm: (1) Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài. (2) Thẩm định dự án. (3) Đấu thầu và quản lý đấu thầu. (4) Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn. (5) Quản lý quy hoạch. (6) Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế. (7) Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. (8) Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định từ đủ 3 năm đến 5 năm.
Phương Anh
.