Sơn La: Một số kết quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp tháng 8/2022

Thứ Sáu, 09/09/2022, 06:41 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự; thực hiện việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định.
 
    Các cấp, các ngành triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tiếp tục duy trì hoạt động và tổ chức được 173 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 9.325 lượt người. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan tư pháp tỉnh tích cực tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng hình sự, tố tụng dân sự; đã tham gia ý kiến đối với 03 dự thảo văn bản của Trung ương và 25 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. 
 
 Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Hủa Phăn ký kết biên bản ghi nhớ về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới
Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Hủa Phăn ký kết biên bản ghi nhớ về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới
    Lực lượng Công an thực hiện quyết liệt, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; tiếp tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng; tăng cường kiểm soát xuất, nhập cảnh; tiếp tục triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú theo Luật Cư trú năm 2020 gắn với thực hiện các giải pháp làm sạch giữ liệu.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 164 tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát án hình sự 623 vụ/771 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm 282 vụ/381 bị cáo, phúc thẩm 06 vụ/06 bị cáo; kiểm sát việc tạm giữ 166 người, tạm giam 1.610 người; kiểm sát việc giải quyết 459 vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; 32 vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và việc quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp bảo đảm đúng quy định. Qua việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, thông báo rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm sát các hoạt động tư pháp.
 
    Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tòa án nhân dân hai cấp giải quyết xét xử các vụ việc đảm bảo nghiêm minh, đúng hạn luật định, không có án oan hoặc bỏ lọt tội phạm, công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án được tăng cường; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tranh tụng, chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.
 
    Trong tháng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện đại diện, bào chữa tại Tòa án nhân dân 12 vụ việc cho 12 đối tượng; Công chứng tỉnh Sơn La đã thực hiện được 589 việc, tổng số phí thu được là hơn 82 triệu đồng. Các tổ chức hành nghề luật sư đã tham gia bào chữa 14 vụ việc. Các tổ chức giám định đã giám định được 31 vụ việc; trong đó, giám định kỹ thuật hình sự 20 vụ việc, giám định pháp y 01 vụ việc. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận 11 vụ việc, hòa giải thành 10/11 vụ việc, đạt tỷ lệ 90%.
 
    Ban Chỉ đạo cải các tư pháp cấp tỉnh, huyện và các cơ quan tư pháp thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp và cải cách tư pháp trong tình hình mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp được đầu tư trang thiết bị, cán bộ, công chức được đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế về tư pháp; phối hợp với các ngành tư pháp của các tỉnh Bắc Lào để đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục củng cố hợp tác, tương trợ tư pháp trong điều tra các vụ án hình sự giữ Công an tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, nhất là hai tỉnh Luông Pha Băng và Hủa Phăn.
Tuệ Minh
.