Đắk Lắk: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp quý II/2022

Thứ Hai, 15/08/2022, 15:29 [GMT+7]
    Trong quý II/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách tư pháp ở địa phương; công tác tổ chức và hoạt động của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp tiết tục được phát triển về nhiều mặt; thường xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, tinh thông về nghiệp vụ, có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp.
 
    Công tác thẩm định xây dựng, thẩm định, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Sở Tư pháp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021; tham mưu tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19”; ban hành kế hoạch thực hiện hoạt động hỗ trợ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…
 
Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia tổ chức sơ kết hợp tác phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới năm 2020 - 2021 (tháng 4/2022)
Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia tổ chức sơ kết hợp tác phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới năm 2020 - 2021 (tháng 4/2022)
    Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các quy trình củng cố, kiện toàn bộ máy của Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự, Kỹ thuật hình sự các cấp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan điều tra, thi hành án hình sự và kỹ thuật hình sự; hoạt động khởi tố, điều tra, xử lý án được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đúng pháp luật; thực hiện nghiêm các đề án, dự án về quy hoạch tổng thể phát triển các cơ quan tư pháp, cơ quan hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân; nâng cao chất lượng bổ trợ tư pháp, phát huy hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tư pháp của Công an tỉnh.
 
    Tổ chức bộ máy và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tuân thủ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật, góp phần tăng cường bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Viện kiểm sát hai cấp tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp, đồng thời ban hành các kiến nghị đề nghị khắc phục những vi phạm, thiếu sót.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tập trung giải quyết các vụ án đã thụ lý trong thời hạn luật định, nâng cao chất lượng xét xử đối với các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, tranh chấp về kinh doanh, lao động, hành chính, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng; tổ chức triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo nghị quyết, kết luật của Đảng về cơ bản đã đạt được hiệu quả, góp phần và việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tòa án.
 
    Hội Luật gia tỉnh chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Hội, kết nạp hội viên mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động; tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm tình hình; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả.
 
    Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức, hoạt động luật sư; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho luật sự, người tập sự hành nghề luật sư và các mặt công tác khác; hoạt động dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đúng theo quy định của pháp luật; tham gia thực hiện công tác chính trị, pháp lý và công tác xá hội ở địa phương như: Đảm nhiệm bào chữa án chỉ định, tham gia công tác trợ giúp pháp lý, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của luật sư vào các dự thảo sửa đổi các bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật; có ý kiến đề nghị cho chủ trương luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh tham gia công tác tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, tham gia các buổi tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của luật sự, bổ trợ tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các luật sư tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; tăng cường quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiể tra, giám sát đói với hoạt động của luật sư, các tổ chức giám định tư pháp, công chứng, thừa phát lại; tiếp tục xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp theo quy định.
 
    Hợp tác quốc tế về tư pháp luôn được chú trọng. Tòa án nhân dân tỉnh duy trì các hoạt động hợp tác với Tòa Sơ thẩm tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia và Tòa án nhân dân tỉnh Champasak, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để kịp thời phối hợp thực hiện đúng pháp luật các yêu cầu về tương trợ tư pháp. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm đã ký kết với Công an tỉnh Mondulkiri; tăng cường tuần tra tại địa bàn biên giới; thường xuyên trao đổi tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh bằng biện pháp hòa bình, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hai quốc gia.
Tuệ Minh
.