Đoàn Kiểm tra số 4: Công bố kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Thứ Hai, 19/09/2022, 11:05 [GMT+7]
    Sáng 19/9/2022, Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ tỉnh ủy và một số cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 4 chủ trì Hội nghị. Tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội.
 
    Làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra của tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quan tâm phổ biến, quán triệt và ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực nói chung, công tác phòng, chống tội phạm, công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực nói riêng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ... 
 
    Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đều ban hành và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại một số địa phương, đơn vị và lồng ghép nội dung này trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 4 phát biểu kết luận
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 4 phát biểu kết luận
    Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hành vi, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc hoặc kéo dài trên địa bàn, tạo tiền đề, kinh nghiệm và hiệu ứng lan tỏa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm; công tác kiểm tra, giám sát của đảng được quan tâm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm cả kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm.
 
    Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và sai phạm kinh tế qua hoạt động thanh tra được quan tâm, phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực bước đầu được chú trọng, nhiều vụ án được khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định; công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm cơ bản được thực hiện thường xuyên.
 
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc, vụ án cụ thể, bảo đảm thực chất, có hiệu quả và đúng quy định, trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác tham mưu cho tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác phát hiện điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực nói riêng.
 
    Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực tiến hành chưa thường xuyên; kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp qua công tác kiểm tra, giám sát, tự thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ, qua công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, qua việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa nhiều…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 4 ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Thời gian tới, đồng chí đề nghị: (1) Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong tình hình mới; (2) Tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác PCTN, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; (3) Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; (4) Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực kết quả thực hiện theo quy định; (5) Đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, nông, lâm trường, các sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước gây bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chuyển giao, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể sai phạm, đồng thời có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn; (6) Nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí cao với dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra, đồng thời, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu tại Hội nghị, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Đặng Phước
.