Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Năm, 22/09/2022, 08:50 [GMT+7]
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào Cờ
Đại biểu dự Đại hội làm Lễ chào Cờ
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đoàn chủ tịch Đại hội
Đoàn chủ tịch Đại hội
Đồng chí Mai Ngọc Dương, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Mai Ngọc Dương, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Đỗ Văn Nhật, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo chính trị và báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội
Đồng chí Đỗ Văn Nhật, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo chính trị và báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội
Đảng viên Chi bộ Vụ Cơ quan nội chính bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ  Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Ban Chi ủy Vụ  Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025

 Mọt số hình ảnh tại Đại Hội

 Tạ Anh Hưng

.