Vĩnh Phúc: Kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 7/2022

Thứ Năm, 18/08/2022, 11:24 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2022, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến huyện đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, nhất là đối với cán bộ có chức danh tư pháp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp.
 
    Ngành Tư pháp tích cực tham gia công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của các cơ quan liên quan và quy định của pháp luật; tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến, thẩm định vào 20 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh; tham gia vào 11 văn bản hành chính cá biệt và tư vấn giải quyết một số vụ việc trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật được triển khai hiệu quả, bảo đảm đúng quy định.
 
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về đất đai và phòng, chống dịch Covid-19” (tháng 6/2022)
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về đất đai và phòng, chống dịch Covid-19” (tháng 6/2022)
    Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết và xây dựng báo cáo kết quả công tác thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2022 gửi Bộ Tư pháp; nghiên cứu hồ sơ, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết 03 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính theo yêu cầu của UBND tỉnh và đề nghị của Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên; nghiên cứu hồ sơ, tư vấn giải quyết 15 vụ việc phức tạp theo đề nghị của các sở, ngành và UBND cấp huyện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
    Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về đất đai và phòng, chống dịch Covid-19”; duy trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc xây dựng chuyên mục, đăng tin, bài, giới thiệu văn bản pháp luật mới và hỏi đáp pháp luật; xây dựng phóng sự chào mừng ngày thành lập hệ thống trợ giúp pháp lý nhà nước; xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về thi hành án hình sự.
 
    Sở Tư pháp xây dựng các báo cáo thực hiện Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu và lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; ban hành và hướng dẫn thực hiện bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp hạng thi đua đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2022.
 
    Lực lượng Công an đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND, ngày 15/7/2022 về triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; triển khai Quyết định số 3191/QĐ-BCA, ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; xây dựng kế hoạch về bảo đảm an sinh xã hội trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý kiểm sát 455 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự; kiểm sát 43 quyết định trưng cầu giám định và 122 hoạt động tố tụng; triển khai có hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp. Qua kiểm sát các hoạt động tư pháp ban hành 02 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra Công an huyện khắc phục thiếu sót, vi phạm; ban hành 01 kiến nghị đối với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm; công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động, kiểm sát cưỡng chế, kê biên, đấu giá, giao tài sản, tiêu hủy vật chứng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
 
    Trong tháng, UBND tỉnh đã chuẩn y kết quả Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh; đồng thời, có báo cáo với Bộ Tư pháp về kết quả Đại hội Hội Công chứng tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại một số tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; có văn bản yêu cầu các tổ chức đấu giá báo cáo kết quả các cuộc đấu giá để theo dõi, giám sát và trực tiếp thực hiện giám sát một số cuộc đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo về tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa pháp lại. Công tác bổ trợ tư pháp được quan tâm, các hoạt động bổ trợ tư pháp góp phần tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.
Tuệ Minh
.