Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương công bố Dự thảo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Thứ Năm, 22/09/2022, 17:40 [GMT+7]
    Ngày 22/9/2022, Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. 
 
    Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII từ tỉnh đến cơ sở, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế khuyết điểm; sắp xếp tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra số 538 đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, việc thực hiện nghị quyết ở một số cấp ủy của tỉnh còn chung chung, thiếu cụ thể chưa sát tình hình thực tế địa phương, công tác chỉ đạo, thực hiện nghị quyết chưa thực sự hiệu quả. Một số cấp ủy, địa phương còn lúng túng trong nhận diện các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có nơi có lúc cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc tự soi tự sửa, tinh thần thái độ làm việc còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng.
 
    Đoàn kiểm tra số 538 kiến nghị Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm các nội dung Đoàn kiểm tra kiến nghị để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, chống những biểu hiện suy thoái mới phát sinh; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.
 
    Từ đó nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đề ra biện pháp ngăn chặn kịp thời; phát huy những kết quả, cách làm hay đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, ổn định về chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh; giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả trong lãnh, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Đồng thời nhấn mạnh, sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đoàn kết, thống nhất, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, triển khai thực Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, khoa học.
 
    Tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật nhất là dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế phục hồi, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, quan tâm đối thoại lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó xử lý tốt những tồn đọng, bức xúc kéo dài, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân. Những kết quả đạt được, đã khẳng định ý chí, khát vọng mạnh mẽ vươn lên của Đảng bộ, nhân dân tỉnh.
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm do tỉnh và Đoàn kiểm tra chỉ ra; tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả những nhiệm vụ còn lại của các Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; chương trình hành động số 01 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh; cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là nhiệm vụ thường xuyên trong cả nhiệm kỳ, đưa nghị quyết thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu trong xã hội; việc học tập, quán triện nghị quyết nhằm góp phần xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh, Quảng Ngãi cần tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, nhân rộng những cách làm hay sáng tạo. Đi đôi với đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tỉnh cần quan tâm nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.
                                                                                                      P.V
.