Đại hội Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Năm, 22/09/2022, 11:55 [GMT+7]
Đại biểu làm Lễ Chào cờ
Đại biểu làm Lễ Chào cờ
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025 và Báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025 và Báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

 Đại biểu dự Đại hội tham luận

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Bùi Lê Bá Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Bùi Lê Bá Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Thị Bích Hạnh, Chuyên viên Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Thị Bích Hạnh, Chuyên viên Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương
Đảng viên Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp Trung ương bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Đảng viên Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2022-2025 phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2022-2025 phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Đào Thị Hoài Thu, Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết
Đồng chí Đào Thị Hoài Thu, Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp

 Đặng Phước

.