Vĩnh Long: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 8/2022

Thứ Ba, 20/09/2022, 06:27 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2022, Tỉnh ủy Vĩnh Long tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân được 346 lượt văn bản cho 15.320 lượt người; đã có 276 đơn vị tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” được 310 cuộc, với 5.418 lượt người tham dự; phát hành 1.800 tin tư pháp.
 
    Ngành Tư pháp đã thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia thẩm định 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đóng góp 07 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; cập nhật 04 văn bản quy phạm pháp luật vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
 
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Vĩnh Long đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự TP. Vĩnh Long (tháng 8/2022)
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Vĩnh Long đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự TP. Vĩnh Long (tháng 8/2022)
    Tổ chức biên chế và hoạt động của các cơ quan tư pháp bảo đảm theo quy định trên tinh thần cải cách tư pháp. Công an tỉnh bổ nhiệm 02 điều tra viên và nâng ngạch 01 điều tra viên; tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại cho hoạt động của cơ quan điều tra, thi hành án hình sự, giám định tư pháp. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện cho 03 đồng chí; cử 08 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tại Trường Nghiệp vụ kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh và 01 đồng chí tham dự lớp đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành luật. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trên cơ sở tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án các cấp nhằm công khai, minh bạch, phát huy quyền dân chủ cho người dân khi có công việc liên quan đến Tòa án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động được dư luận xã hội và Nhân dân đồng tình.
 
    Các cơ quan tố tụng thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án với tinh thần kiên quyết, nghiêm minh, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm.
 
    Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp, đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức giám định tư pháp, hành nghề công chứng, chứng thực được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện trợ giúp pháp lý được 08 vụ việc; trong đó, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 05 đối tượng, bào chữa cho 03 đối tượng. Các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện được 115 vụ, việc, tập trung ở các lĩnh vực giám định pháp y, tâm thần, giám định kỹ thuật hình sự và giám định thương tật khác.
 
    Các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 88 việc; trong đó, tham gia tố tụng 14 việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 68 trường hợp và trợ giúp pháp lý 06 việc. Các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 1.694 việc công chứng hợp đồng, giao dịch; chứng thực 2.739 bản sao và chứng thực chữ ký 30 việc. Văn phòng thừa phát lại đã tống đạt được 1.889 văn bản, lập 21 vi bằng.
 
    Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ tư pháp; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp, công tác giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc được thường xuyên quan tâm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 84-KL/TW tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Qua đó, công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm, tội phạm được tăng cường, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tuệ Minh
.