Đại hội Chi bộ vụ Địa phương I lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Năm, 22/09/2022, 17:34 [GMT+7]
    Chiều 22/9/2022, Chi bộ Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Tạ Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Cơ quan và 08 đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Địa phương I.
 
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
    Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Vụ Địa phương I, cho thấy: Chi bộ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng, hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm vững các chủ trương của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban để triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; việc học tập, quán triệt, triển khai, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm bằng nhiều hình thức phù hợp công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được Chi ủy quan tâm thực hiện; đảng viên trong Chi bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác chuyên môn, không ngừng tu dưỡng đạo đức, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết và chủ động phối hợp giải quyết công việc, nổi bật là: Tập trung theo dõi, nắm tình hình công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP tại 28 tỉnh, thành khu vực miền núi phía Bắc và đồng bằng Sông Hồng được phân công theo dõi, phụ trách; nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Ban ban hành nhiều văn bản quan trọng, nhất là,  Hướng dẫn về nắm tình hình địa bàn; Quy trình kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP của Ban Nội chính Trung ương; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, TC và CCTP ở các địa phương; chủ trì biên soạn Tập tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng và tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ cho hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức của ngành Nội chính Đảng tại 03 khu vực; phối hợp với các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy tổ chức tập huấn về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP cho các địa phương; tham mưu tổ chức tọa đàm, hội nghị giao ban Cụm các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy để trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp tham mưu, phục vụ các Đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP tại các địa phương.
 
Đồng chí Tạ Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Tạ Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện, nhất là trong quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và của Đảng ủy cấp trên; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để xử lý kịp thời; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...
 
Các đồng chí: Tạ Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Địa phương I, nhiệm kỳ 2022-2025
Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn;  Tạ Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Địa phương I, nhiệm kỳ 2022-2025
    Tại Đại hội, đại biểu đã thảo luận cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời, đưa ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cơ quan; xây dựng Chi bộ hằng năm xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, có năm đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được quán triệt, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, tham gia đăng ký, thực hiện hiệu quả nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên mới, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cấp ủy; lãnh đạo tổ Công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát động các phong trào thi đua, động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Vụ; phấn đấu đạt tiêu chuẩn Tổ Công đoàn vững mạnh, xuất sắc…
 
Đại diện Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Chi bộ Vụ Địa phương I, nhiệm kỳ 2022-2025
Đại diện Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Chi bộ Vụ Địa phương I
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tạ Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Địa phương I, nhiệm kỳ 2020-2022. Thời gian tới, đồng chí đề nghị, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là với vai trò là vụ theo dõi địa bàn, cần quan tâm làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình về nội chính, PCTN, TC và CCTP tại địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách để kịp thời tham mưu, lãnh đạo Ban các giải pháp chỉ đạo; quan tâm hướng dẫn, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, TC và CCTP tại các địa phương, nhất là hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và chấp hành các quy định của Đảng, cơ quan và đơn vị. Đồng chí đề nghị, đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức bầu vào Chi ủy Chi bộ Vụ Địa phương I, nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo chi bộ hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Chi bộ Vụ Địa phương I, nhiệm kỳ 2022-2025 phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Chi bộ Vụ Địa phương I, nhiệm kỳ 2022-2025 phát biểu tại Đại hội
    Tại Đại hội, đại biểu đã bầu các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng, Lê Hồng Khang, Phó Vụ trưởng và Bùi Thị Bích Liên, Chuyên viên chính Vụ Địa phương I tham gia Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Xuân Trường giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Hồng Khang giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Đặng Phước
.