Đại hội Chi bộ Vụ Cơ quan nội chính lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Ba, 20/09/2022, 19:46 [GMT+7]
    Ngày 20/9/2022, Chi bộ Vụ Cơ quan nội chính tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Toàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy và 9 đảng viên trong Chi bộ.
 
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
    Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy đã thường xuyên phối hợp với thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong Chi bộ khắc phục khó khăn, đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được triển khai có hiệu quả, phương thức làm việc từng bước được đổi mới, chất lượng tham mưu trên một số mặt công tác được nâng lên; sự đoàn kết, đồng thuận, tinh thần trách nhiệm trong Chi bộ được phát huy; cán bộ đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị được quan tâm thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo Tổ công đoàn được triển khai sát với thực tiễn của Chi bộ; việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Chi bộ luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, tổ chức phổ biến kịp thời các văn bản, tài liệu của cấp ủy cấp trên, nhất là của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan đến toàn bộ đảng viên của Chi bộ; hình thức phổ biến thiết thực, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đơn vị; nội dung sinh hoạt Chi bộ chú trọng đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; hàng năm, 100% đảng viên Chi bộ ký cam kết không suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, cũng như đăng ký nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Quy định của Đảng ủy cơ quan về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương "Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo".
 
Đảng viên Chi bộ Vụ Cơ quan nội chính bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Đảng viên Chi bộ Vụ Cơ quan nội chính bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
    Tại Đại hội, đảng viên Chi bộ Vụ Cơ quan nội chính đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025…
   
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Công tác nội chính trong nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy Vụ Cơ quan nội chính đã phối hợp lãnh đạo Vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, như: Tham mưu tổ chức giao ban công tác nội chính; thẩm định đề tài, đề án; tham gia về công tác cán  bộ; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Cơ quan nội chính nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Cơ quan nội chính nhiệm kỳ 2022-2025
    Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan đề nghị Chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết trong Chi bộ, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo Vụ. (2) Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (3) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; củng cố đoàn kết nội bộ; phát huy hơn nữa tính sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu trong lĩnh vực công tác được giao. (4) Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, nhất là giám sát thường xuyên đối với đảng viên nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong Chi bộ. 
 
    Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng; Vũ Huy Thường, Phó Vụ trưởng; Nguyễn Văn Phương, Trưởng Phòng xử lý đơn thư; trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Quốc Vinh giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Huy Thường giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2022-2025; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 
                                                                                    Thu Huyền
.