Hà Nam: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023

Thứ Bảy, 22/04/2023, 07:32 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; đã tổ chức 09 cuộc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cho 1.110 lượt người. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam có nhiều tin, bài tuyên truyền, phản ánh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Nam đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Minh Hiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (tháng 2/2023)
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Nam đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Minh Hiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (tháng 2/2023)
    Chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động theo quy định; minh bạch trong cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, cơ chế chính sách, kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các chế độ định mức, tiêu chuẩn, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; công khai tài chính, thảo luận sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động, tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia giám sát việc thực hiện.
 
    Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tác phong làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương gắn với công tác thi đua - khen thưởng đã nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động cũng như của các cơ quan, đơn vị.
 
    Trong quý I/2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát, lập danh sách và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 32 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, phù hợp với chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 
    Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quán triệt, triển khai thực hiện, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về cải cách hành chính  và chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Cổng Thông tin điện tử và tại Bộ phận một cửa các cấp theo quy định; rà soát các thủ tục hành chính đảm bảo cắt giảm tối đa thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
 
    Toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 39 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực đối với 292 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 72 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng số tiền sai phạm về kinh tế là 344,3 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 232,4 triệu đồng. Công tác tiếp công dân được duy trì nền nếp, việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật. 
 
    Trong quý I/2023, các cơ quan tiến hành tố tụng  trong tỉnh đã thụ lý, khởi tố và điều tra 11 vụ/20 đối tượng liên quan đến tham nhũng, kinh tế; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 06 vụ/10 bị can; đang điều tra 05 vụ/10 bị can; tài sản thiệt hại trong 03 vụ phát hiện mới là 4 tỷ 243,2 triệu đồng, đã thu hồi được 229 triệu đồng.
Tuệ Minh
.