Đắk Lắk: Triển khai 70 cuộc thanh tra hành chính và 38 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Sáu, 21/04/2023, 07:08 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý Nhà nước của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tập trung thanh tra trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện các đoàn thanh tra theo kế hoạch năm 2023 và kịp thời triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp.
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
    Các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai 108 cuộc thanh tra. Trong đó, có 70 cuộc thanh tra hành chính và 38 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 579 triệu đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 694 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 1 tổ chức và 5 cá nhân. Hoạt động thanh tra hành chính đã tập trung vào các lĩnh vực, vụ việc có nhiều dư luận, nổi cộm, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án; quản lý tài chính ngân sách, các khoản đóng góp của người dân... Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách, việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn vốn vay, đầu tư xây dựng các công trình, dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.
 
    Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cũng được chú trọng. Cụ thể, triển khai 21 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 768 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 742 vụ việc (giảm 224 lượt chiếm tỷ lệ 22,5% và giảm 199 vụ việc chiếm tỷ lệ 21% so với quý I /2022). Tiếp nhận 1.130 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 181 đơn chiếm tỷ lệ 13,8% so với quý I /2022). Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án; khiếu kiện, tranh chấp đất đai liên quan đến các công ty nông, lâm nghiệp; việc thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc cưỡng chế giải tỏa thu hồi đất; sai sót trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; khiếu nại về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức… 
                                                                                     Hương Giang
.