Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng

Thứ Bảy, 22/04/2023, 06:55 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng vừa họp Phiên thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả sau Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo; cho ý kiến đối với Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; Kết luận tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt được kết quả tích cực.
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều quyết định, văn bản quan trọng để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, đặc biệt đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Thường trực Ban Chỉ đạo đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xử lý các vụ án, vụ việc các Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và những vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo. Điển hình, trong thời gian qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản xảy ra tại Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An, Hải Phòng, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng trong đó bắt tạm giam 02 bị can.
 
    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể và đảng viên có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị Our City. Đảng ủy Công an thành phố phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo nhằm làm rõ dấu hiệu sai phạm, yêu cầu khẩn trương thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng đối với một số dự án.
 
    Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động tổng hợp, đánh giá về công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá tài sản các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực để tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành văn bản chỉ đạo tháo gỡ. Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 03 Hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 1.500 cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, ngành Hải quan và quận Hồng Bàng; 01 Hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 150 cán bộ chủ chốt các cấp quận Đồ Sơn. Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ thành phố về nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Tập trung chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. (2) Kịp thời cụ thể hoá, thể chế hoá đầy đủ các chủ trương, giải pháp, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật. (4) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác giám định, định giá tài sản, không lạm dụng công tác giám định, định giá tài sản. (5) Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Hội đồng Nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. (6). Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo xử lý; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu trong thời gian tới Thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xử lý các vụ án, vụ việc các Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và những vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, trong đó, đề nghị đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 06 vụ án, vụ việc đã cơ bản được giải quyết xong theo quy định pháp luật.
Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung, quyết liệt, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm 13 vụ án, vụ việc; định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ giải quyết về Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.
                                                                                     Quỳnh Trang
.