Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ Ba, 18/04/2023, 19:15 [GMT+7]
    Chiều 18/4/2023, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo một số vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương.
 
    Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; các đồng chí Thứ trưởng, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và lãnh đạo một số vụ, viện, cục thuộc Bộ Tư pháp.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, bám sát các mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Trong quá trình tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch, Bộ Tư pháp luôn chú trọng đến vấn đề bảo đảm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Các hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật bảo đảm phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước với phương châm bảo đảm tối đa an ninh quốc gia, lợi ích của dân tộc.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương  phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Bộ Tư pháp đã tham gia có trách nhiệm vào việc tham mưu xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và hiện đang trình Chính phủ cho ý kiến về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; tham mưu xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; tham mưu thể chế hóa những quan điểm, mục tiêu, định hướng chính sách, nhiệm vụ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thực hiện Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Từ năm 2021 tới nay, Bộ Tư pháp đã cùng với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị về xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, 2022, 2023, 2024; trình Quốc hội thông qua 16 luật và 8 nghị quyết với tỷ lệ cao (trên 90%)…Kết quả thi hành án dân sự năm 2022 -2023 có chuyển biến tích cực; đặc biệt 5 tháng đầu năm 2023 có những kết quả khả quan, trong đó về việc tăng 18,92% so với cùng kỳ năm 2022, về tiền thu được trên 45.000 tỷ đồng (tăng 78,98% so với cùng kỳ năm 2022). Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục chuyển biến tích cực, thu được hơn 17.000 tỷ đồng.
 
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp phát biểu
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp phát biểu
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; triển khai thực hiện “Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật” ngay sau khi được Bộ Chính trị ban hành; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành tư pháp…
 
    Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, thi hành pháp luật; đồng tình với một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 và thời gian tới. 
 
    Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị lưu ý, để tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ của ngành, Bộ Tư pháp cần tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu xây dựng chính sách pháp luật và thi hành pháp luật, đảm bảo xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận và đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, đảm bảo thi hành pháp luật nghiêm minh, công bằng và hiệu quả. Chú trọng rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng - an ninh; phát huy cơ chế giải thích pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, tham mưu giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan đến Việt Nam; tập trung tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật nói chung, tổ chức bộ máy và cán bộ pháp chế ở các bộ, ngành, địa phương nói riêng…
Đặng Phước - Anh Hưng
.