Lạng Sơn: Đưa 03 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo

Thứ Ba, 18/04/2023, 18:15 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn vừa họp Phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quý I/2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2023; Dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo kết quả, tiến độ các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá:
 
    Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả cụ thể: Chỉ đạo triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2023; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc, tiến độ kiểm tra, rà soát Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập 02 Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, chuẩn bị đưa ra xét xử đối với 02 vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo (vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng; Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan đến Dự án Khu đô thị Mai Pha, thành phố Lạng Sơn); chỉ đạo các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện khởi tố đối với một số vụ án tham nhũng, tiêu cực dư luận xã hội quan tâm và những sai phạm phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, qua phản ánh của công dân như: vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn; vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc Bình; vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công trình cải tạo, sửa chữa đập Rọ Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc; vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại UBND xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng văn bản cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa sát với tình hình, cơ quan, đơn vị, địa bàn; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ của một số cơ quan theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo còn chưa thực sự nền nếp; công tác quản lý cán bộ, đảng viên của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, tiềm ẩn phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Công tác kiểm tra, rà soát, xử lý vụ việc liên quan đến dự án Khu đô thị mới Mai Pha còn có nội dung thực hiện chậm; có vụ việc diện Ban Chỉ đạo chưa được giải quyết dứt điểm do vướng mắc trong định giá tài sản, giám định thiệt hại. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những ý kiến đóng góp, tham gia của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí đề nghị trong quý II/2023, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan liên quan cần tập trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cả về nội dung và phương thức tuyên truyền bảo đảm cụ thể, thiết thực; thực hiện tuyên truyền, vận động từ sớm, từ xa, có trọng tâm, trọng điểm, có nội dung hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp
    Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc theo yêu cầu của Trung ương. Các cơ quan tố tụng tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác giám định, định giá tài sản; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản đối với vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành việc kiểm tra, điều tra, kết luận và xử lý dứt điểm vụ việc Khu đô thị mới Mai Pha theo đúng các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác cá nhân năm 2023 đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo cơ quan phụ trách và các cấp ủy, các cơ quan được giao theo dõi chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường công tác tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; thường xuyên báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện.
 
    Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa 03 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo: (1) Vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn; (2) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công trình cải tạo, sửa chữa đập Rọ Soong, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc; (3) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.
                                                                     Nguyễn Trung
                                                    (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
.