Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam

Thứ Tư, 19/04/2023, 08:21 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện Thông báo Kết luận tại Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo; Thông báo Kết luận Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; đánh giá kết quả quý I/2023.
         
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Quý I/2023, các đồng chí Thường trực BCĐ, Thành viên BCĐ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò trong việc giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và những vấn đề dư luận quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, tập trung kiểm tra, giám sát vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
       
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng được nâng cao.
 
    Trong quý I/2023, với quyết tâm, nỗ lực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc được tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý. Kết quả, một số vụ án, vụ việc đã đưa ra xét xử; một số vụ án đã kết thúc quá trình điều tra chuyển qua giai đoạn truy tố xét xử; qua đó, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội, tạo sự đồng thuận và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 
 
    Cũng tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến một số vụ việc, vụ án thuộc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Các Thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…; đặc biệt tổ chức đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, học tập giá trị nội dung cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Việc tổ chức đợt sinh hoạt phải được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, đến mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.
 
    Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng tích cực khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc; cần đánh giá kỹ, toàn diện, trung thực, các hành vi vi phạm để áp dụng xử lý công tâm, khách quan; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để giải quyết đầy đủ, kịp thời giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Các Thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính - ngân sách, y tế, giáo dục, phòng chống dịch... việc kê khai tài sản, thu nhập, việc thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát và các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
    Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Nguyễn Thị Kiện
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.