Đồng Nai: Tập huấn về công tác xử lý, kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ Tư, 19/04/2023, 21:44 [GMT+7]
    Ngày 18/4/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xử lý, kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị; công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Tỉnh ủy kết hợp trực tuyến tại 11 điểm cầu huyện ủy, thành ủy với khoảng 1.500 cán bộ của Ủy ban nhân dân các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được quán triệt Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
    
Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai truyền đạt nội dung tập huấn tại Hội nghị
Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai truyền đạt nội dung tập huấn tại Hội nghị
    Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị; khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật; nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức cá nhân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị; khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
                                                                        Hoàng Thủy
                                                        (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai)
.