Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình

Thứ Năm, 27/04/2023, 11:25 [GMT+7]
    Sáng 25/2, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình đã tổ chức cuộc họp tháng 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh và tiến độ theo dõi, chỉ đạo giải quyết 4 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
    Tại Cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo đã tiến hành thảo luận và thống nhất đánh giá: Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh và Thông báo số 05-TB/BCĐT ngày 5/4/2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tháng 3/2023. 
 
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp triển khai tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06 và các công việc liên quan đến thực hiện Đề án số 06. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Ngành Thanh tra tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện xử lý kịp thời tình trạng “tham nhũng vặt” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Sở Nội vụ đã triển khai việc thanh tra công vụ tại Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. 
 
    Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện xử lý kịp thời tình trạng “tham nhũng vặt” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, được chỉ đạo và thực hiện tích cực, đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh, đạt kết quả tích cực.
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó chú trọng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan chức năng trong khối nội chính, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật làm tốt công tác phát hiện, xử lý sai phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 
                                                                                                 Hồng Minh
.