Đồng Tháp: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản thu nhập

Thứ Sáu, 28/04/2023, 07:15 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và từng bước đi vào nền nếp; ý thức trách nhiệm, tính tự giác, trung thực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh tài sản được thực hiện đúng quy định, góp phần trong công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Từ năm 2014 đến năm 2023, toàn Tỉnh có 60.759 lượt người đã kê khai/ 60.763 lượt người phải kê khai tài sản, thu nhập (đạt 99,99%), các trường hợp chưa kê khai tài sản, thu nhập là do tại thời điểm kê khai người có nghĩa vụ kê khai phải đi học dài hạn ở nước ngoài, đang nghỉ việc và đang điều trị bệnh dài hạn; đã công khai 100% các bản kê khai tài sản thu nhập bằng hình thứcniêm yết, thông qua tại cuộc họp, không có trường hợp vi phạm liên quan việc kê khai và công khai bản kê khai phải xử lý.
 
    Công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập cũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập đã tiến hành xác minh; việc lựa chọn ngẫu nhiên số cơ quan, đơn vị và số người phải kê khai tài sản, thu nhập đúng tỷ lệ theo quy định; chưa phát hiện trường hợp không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.
 
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, vướng mắc thời gian qua; theo đó, hiệu quả trong việc thực hiện kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập trong thực tiễn phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực chưa cao, công tác phát hiện tham nhũng, tiêu cực từ biện pháp này chưa nhiều, chủ yếu sai sót về hình thức, quy trình thực hiện; nhiều cơ quan, đơn vị gặp khó khăn, lúng túng về phương pháp, quy trình thực hiện do một số quy định chưa cụ thể, còn chồng chéo; chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu chung về bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản để thống nhất quản lý, khai thác đồng bộ tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản và kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức, nhất là người đứng đầu vi phạm trong việc chỉ đạo và thực hiện, để xảy ra sai phạm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để thống nhất quản lý, khai thác phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngọc Lợi
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.