Đồng Tháp: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023

Thứ Tư, 26/04/2023, 07:32 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan khối Nội chính triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực 02 Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò đầu mối, tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.
 
    Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực tuyến biên giới và nội địa được giữ vững, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông, tai nạn cháy, công tác điều tra, khám phá án đạt 100%; không để hình thành băng nhóm hoạt động có tổ chức, giải quyết ổn định tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; công tác đối ngoại được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng, mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực được tăng cường; lãnh đạo công tác tuyển, gọi quân nhập ngũ an toàn, đảm bảo chỉ tiêu. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai, thực hiện đồng bộ; công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. 
 
    Đảng ủy Công an Tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm; chỉ đạo cơ quan điều tra hai cấp phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong việc phân loại xử lý tin báo tội phạm; chủ động phối hợp, duy trì họp với các ngành tố tụng để thống nhất quan điểm, đường lối xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là những vụ án, vụ việc khó khăn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý điều tra 384 vụ 540 bị can, đề nghị truy tố 109 vụ 238 bị can, đình chỉ điều tra 14 vụ 06 bị can, tạm đình chỉ điều tra 19 vụ 18 bị can, nhập án 17 vụ 17 bị can và tiếp tục điều tra 225 vụ 261 bị can.
 
    Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, ban hành 484 văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết, chủ động phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự, Toà án rà soát, giải quyết những việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp; chất lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự vượt 30% chỉ tiêu; số lượng kiến nghị yêu cầu các Cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm đạt 100%, vượt 10% chỉ tiêu Ngành quy định góp phần quan trọng tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
 
    Chất lượng công tác xét xử đã có những chuyển biến tích cực, các phiên toà được tiến hành theo đúng quy định về tố tụng và tinh thần cải cách tư pháp, không để xảy ra tình trạng án quá hạn luật định. Toà án nhân dân hai cấp thụ lý 6.996vụ việc các loại, đã giải quyết 2.496 vụ việc, đạt tỷ lệ 35,7% .
 
    Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp triển khai nghiêm túc các văn bản của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự về nhiệm vụ công tác năm 2023, chú trọng, bảo đảm việc xác minh kịp thời, đúng quy định, không phát sinh trường hợp quyết định thi hành án bị thu hồi hoặc huỷ, kết quả đã thi hành xong 3.167 việc, đạt tỷ lệ 43,48%; về tiền đã thi hành xong hơn170 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16,46%.
 
    Ngành Thanh tra đã tiến hành 19 cuộc thanh tra hành chính tại 19 đơn vị, đã ban hành 06/19 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã thu hồi 153 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Các cơ quan thanh tra chuyên ngành đã triển khai 47 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 90 tổ chức và 125 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 237 cá nhân, tổ chức vi phạm với số tiền kiến nghị thu hồi gần 1.780,52 triệu đồng.
 
    Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt việc công khai, minh bạch thực hiện chính sách, pháp luật; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công khai công tác tổ chức cán bộ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; các thủ tục hành chính. Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022 được chú trọng (toàn tỉnh có 4.095 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và tiến hành kê khai, công khai theo quy định).
 
    Cùng với đó, công tác khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh được xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư. Trong kỳ, các cơ quan hành chính tổ chức tiếp 1.384 lượt với 1.479 người; tiếp nhận 776 đơn, thư, đã xử lý 588/776 đơn (trong đó, có 601 đơn đủ điều kiện, đã giải quyết 258 đơn, đang giải quyết 116 đơn và 207 đơn chưa giải quyết).
                                         Yến Ngọc
                                                        (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.