Sóc Trăng: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sơ kết quý I/2023

Thứ Hai, 01/05/2023, 12:17 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Phiên họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Tham dự Phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Sắc,  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Võ Chí Công, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số cơ quan tư pháp có liên quan.
 
    Tại Phiên họp, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu tham dự đã thảo luận và thống nhất đánh giá, trong quý I/2023, với sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng như từng Thành viên và các cơ quan, địa phương trong tỉnh, đã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đã có 3 vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực được đưa ra xét xử phúc thẩm... Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc đã được xử lý. 
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đạt được thời gian qua. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023.
 
    Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cũng đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.
                                                                          Thăng Quyết
.