Thanh tra Chính phủ: Ban hành Kế hoạch tổ chức công bố báo cáo quốc gia thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Chủ Nhật, 30/04/2023, 17:03 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức công bố báo cáo quốc gia thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và tổng kết công tác đánh giá thực thi UNCAC.
 
    Kế hoạch nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những kết quả tích cực mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình thực thi UNCAC cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá thực thi UNCAC; qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đánh giá thực thi UNCAC.
 
Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
    Thanh tra Chính phủ yêu cầu việc tổ chức công bố báo cáo quốc gia và tổng kết công tác đánh giá thực thi UNCAC phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương, đường lối và các quy định có liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Việc tổng kết công tác đánh giá thực thi UNCAC bao gồm xây dựng báo cáo tổng kết việc tham gia của Việt Nam vào công tác đánh giá thực thi UNCAC; rà soát, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đánh giá thực thi UNCAC; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đánh giá thực thi UNCAC.
 
    Nội dung Hội nghị tổng kết công tác đánh giá thực thi UNCAC bao gồm: Báo cáo tổng kết việc tham gia của Việt Nam vào công tác đánh giá thực thi UNCAC; báo cáo những tiến triển trong hoàn thiện thể chế về PCTN của Việt Nam qua hai chu trình đánh giá; tổ chức biểu dương, trao các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức đánh giá thực thi UNCAC.
 
    Lễ công bố báo cáo quốc gia thực thi UNCAC và tổng kết công tác đánh giá thực thi UNCAC sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023.
                                                                               Mạnh Hùng
.