Hà Nội: Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023

Thứ Sáu, 16/06/2023, 06:38 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành -Kế hoạch số 157/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố năm 2023. 
 
    Theo Kế hoạch, năm 2022, Chỉ số PAPI của Hà Nội đạt 43,90 điểm, giảm 0,55 điểm so với năm 2021; xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, giảm 3 bậc về thứ hạng so với năm 2021. Để khắc phục những nội dung còn hạn chế, cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2023, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt về nhận thức trong lãnh đạo các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở về ý nghĩa, bản chất của Chỉ số PAPI, những lợi ích mang lại đối với công tác điều hành của chính quyền; trách nhiệm của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phục vụ người dân; xác định trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
 
Hà Nội chủ trương cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thành phố
Hà Nội chủ trương cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thành phố
    Cùng với đó, tuyên truyền tới người dân về những nỗ lực của các cấp, ngành, đơn vị trong vận hành chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương; quan điểm, thái độ, quyết tâm và kết quả thành phố đã đạt được trong thực hiện an sinh xã hội, dịch vụ công, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm giải trình của chính quyền... Phổ biến những nội dung về quyền và trách nhiệm của người dân thuộc Chỉ số PAPI, gồm: Quyền được biết, được quyết định, được đóng góp ý kiến, được nhận giải trình, phản hồi, phúc đáp từ chính quyền.
                                                                                              Quỳnh Hoa
.