Phiên thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước

Thứ Năm, 15/06/2023, 14:33 [GMT+7]
    Chiều ngày 13/6/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước tổ chức Phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: (1) Đánh giá sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; (2) Đề xuất đưa các vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; (3) Thông qua dự thảo văn bản triển khai một số nội dung tại Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác giám định, định giá tài sản.
 
    Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước được thành lập, kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp theo đúng Quy định 67-QĐ/TW; kịp thời ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Chương trình công tác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; việc tổ chức các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.
 
Quang cảnh Phiên họp (ảnh Báo Bình Phước)
Quang cảnh Phiên họp (ảnh Báo Bình Phước)
    Sau 1 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến rõ nét; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành và đạt kết quả theo Chương trình công tác đã đề ra; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đều được Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời; công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường, nhất là đã tổ chức Hội nghị triển khai, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến 361 điểm cầu với 14.797 đảng viên tham dự; các giải pháp về phòng ngừa, tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, việc xác minh, tài sản thu nhập được triển khai thực hiện theo quy định; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó tập trung vào lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư công, sử dụng tài chính, ngân sách, đất đai.... Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Chỉ đạo nên việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến, đã đưa ra xét xử được 06 vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản được hơn 6 tỷ đồng; đặc biệt đối với 04 vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đã xét xử phúc thẩm xong 01 vụ, chuẩn bị đưa ra xét xử 01 vụ, kết luận điều tra, đề nghị truy tố 01 vụ, đang điều tra 01 vụ.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là chủ trương đúng đắn và đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
 
    Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: (1) Các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là 03 vụ án, 02 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đao của Ban Chỉ đạo. (2) Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chuyên sâu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực nhằm răn đe, phòng ngừa hành vi tham nhũng, tiêu cực. (3) Từng thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm, hoạt động đúng vai, thuộc bài như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Cũng tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo quyết định đưa 02 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo: Vụ việc xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh; vụ việc xảy ra tại thôn Đắk Son 2, huyện Bù Gia Mập.
Hồng Lê
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước
.