Thái Nguyên: Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

Thứ Năm, 15/06/2023, 07:08 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn gửi các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo Công văn, ngày 31/5/2023, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã ban hành Văn bản số 1231/BCĐ về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Để đảm bảo thực hiện tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia để lấy thủ tục hành chính về thực hiện công khai ngay sau khi nhận được Quyết định công bố thủ tục hành chính /Danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết phải được công khai theo quy định.
 
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, nghiêm túc đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cần kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn.
                                                                                                  Văn Hiếu
.