Tọa đàm "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ ở cơ sở, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở"

Thứ Hai, 26/09/2022, 14:55 [GMT+7]
    Chiều ngày 22/9/2022, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ ở cơ sở, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”. Các đồng chí: Lê Minh Phong, Phó Bí thư Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang; Đặng Quốc Dũng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trì Tọa đàm.
 
 Đồng chí Lê Minh Phong phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Lê Minh Phong phát biểu tại Tọa đàm
    Với 05 bài tham luận và 02 ý kiến thảo luận, các đại biểu đã tập trung làm rõ thực trạng việc thực hiện quy chế dân chủ; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tại cơ quan; việc tổ chức thực hiện chức năng theo dõi, giám sát của Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; một số kiến nghị về việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức của cơ quan. Các đại biểu đã chỉ ra những ưu điểm, một số khó khăn, vướng mắc và những việc cần tiếp tục thực hiện để nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình mới.
 
    Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Đặng Quốc Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị của Chi ủy trong quá trình tổ chức buổi tọa đàm; đối với những đề xuất của đại biểu, đồng chí tiếp thu, ghi nhận và báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để cùng cấp ủy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các đồng chí đã đề cập tại Tọa đàm.
 
    Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Minh Phong đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo từ công tác tổ chức đến chất lượng các bài tham luận, đã góp phần giúp buổi Tọa đàm thành công tốt đẹp.
Duy Bằng  
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang)
 
.