Gia Lai: Học tập, quán triệt nội dung Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Bảy, 03/06/2023, 18:41 [GMT+7]
    Sáng 02/6, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Tham dự có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 240 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh với  sự tham gia của 9.600 đại biểu.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Cuốn sách gồm 600 trang, được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm: Bài tổng quan “đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” có dung lượng khoảng 300 trang tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên. Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến của các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả nước ngoài về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân đối với cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách tại Hội nghị
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn là một cán bộ trẻ 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết lòng hết sức vì Đảng, vì dân. Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”. Cuốn sách giúp củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 28/4/2023 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở nội dung được quán triệt tại Hội nghị, các cơ quan, địa phương, đơn vị để làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch 150-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đưa việc học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ tỉnh.
                                                                                                             P.V
.