Kon Tum: Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 23/05/2022, 14:53 [GMT+7]
    Sau một năm, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kon Tum đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức 99 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa cho trên 04 ngàn cán bộ chủ chốt các cấp tham dự.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 32-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề riêng của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. 
 
    Toàn tỉnh, đã tổ chức trên 1.291 hội nghị cho khoảng 122.185 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chuyên đề riêng của tỉnh; 1.132 hội nghị cho khoảng 114.792 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa bằng các hình thức hội nghị trực tuyến, trực tiếp và lồng ghép trong sinh hoạt Đảng định kỳ.
 
Lãnh đạo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc sau 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Lãnh đạo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc sau 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
    Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã tổ chức các hoạt động phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân, như: Tỉnh đoàn tổ chức ba đợt sinh hoạt chính trị cao điểm nhân các dịp kỷ niệm: “73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước”, “52 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các cấp đoàn cơ sở đã thực hiện hơn 1.364 buổi sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và gần 100 cuộc hành trình về nguồn “Theo dấu chân Bác” thu hút hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia.
 
    Các cơ quan báo chí của tỉnh có nhiều tin, bài tuyên truyền, chuyển tải các hoạt động của các cấp, các ngành về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
    Các cấp ủy, chính quyền căn cứ vào nội dung chuyên đề toàn khoá, Chuyên đề riêng của tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khai thác lâm sản, khoáng sản, bảo vệ môi trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cụ thể như: Đảng ủy Biên phòng tỉnh lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện. Đảng bộ thành phố Kon Tum lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; phát huy giá trị, bản sắc văn hoá gắn với xoá bỏ các hủ tục lạc hậu; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội; phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ huyện Kon Rẫy lãnh chỉ đạo đẩy mạnh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến địa bàn tìm hiểu, triển khai thực hiện dự án; phát triển và nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương; thực hiện cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành hội họp;... Đảng bộ huyện Ia H’Drai lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác vệ sinh môi trường nông thôn; việc thực hiện chế độ chính sách, giải quyết các thủ tục hành chính. Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”... Đảng bộ huyện Đăk Tô lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc, quyết liệt trong giải quyết các nhiệm vụ về công tác quản lý bảo vệ rừng gắn với cung ứng dịch vụ môi trường rừng, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh ở Trung tâm Y tế huyện, phát huy tinh thần tương thân, tương ái. Đảng bộ huyện Đăk Hà lãnh chỉ đạo ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, phát triển thương hiệu cà phê Đăk Hà; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành hội họp, chữ ký số, gửi nhận văn bản qua mạng Internet. Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lãnh chỉ đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển du lịch nhiều loại hình….
                                                                       Lê Văn Châu
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum)
.