Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Thứ Hai, 17/06/2024, 15:19 [GMT+7]
    Ngày 17/6/2024, Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.
 
    Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh ủy Ninh Bình về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của Tỉnh trong thời gian tới và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc; thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Phan Đình Trạc đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tầm nhìn dài hạn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, sự đồng thuận của Nhân dân, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóaXXII của tỉnh; đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện, có điểm đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Kinh tế tăng trưởng khá qua các giai đoạn (1992-2010 đạt 12,8%/năm; 2011-2015 đạt 7%/năm; 2016-2020 đạt 8,9%/năm; 2021-2023 mặc dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, tăng trưởng bình quân đạt 7,28%/năm); quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng (năm 2023 đạt gần 90.000 tỷ đồng, gấp 130 lần năm 1992; GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 88,03 triệu đồng/người, gấp 105 lần so với năm 1992). Thu ngân sách đạt kết quả cao, năm 2022 tự cân đối ngân sách, tỷ lệ điều tiết về ngân sách tăng dần hàng năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 5,36 triệu đồng/người/tháng, gấp 4,5 lần so với năm 2010 và gần gấp 21 lần so với năm 2002.Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào 03 trụ cột động lực, giá trị gia tăng cao (gồm: Công nghiệp phụ trợ công nghiệp cao, công nghệ sạch; nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tiên tiến; phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn; chuyển đổi mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh”, phát triển kinh tế di sản, kinh tế nông nghiệp. Năm 2023, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng đạt 42,7%. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu
    Cùng với đó, văn hoá, - xã hội có nhiều tiến bộ; quan tâm cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đối số chuyển biến tích cực; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm lãnh đạo, hệ thống chính trị được củng cố, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động... 
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc cũng nhấn mạnh, từ thực tiễn 40 năm qua, Ninh Bình đã rút ra 5 bài học quý, nhất là về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mô hình phát triển, mô hình quản lý di sản; phát huy tiềm năng, lợi thế nổi trội, khác biệt… Đánh giá đúng nguy cơ, thách thức, cơ hội, từ đó xác định mục tiêu phát triển, tầm nhìn dài hạn; đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thời gian tới. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác chính trị tư tưởng; kinh nghiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng; những kiến nghị về vấn đề đột phá cần được tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
 
Đoàn công tác thăm quan nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Hyundai Thành Công
Đoàn công tác thăm quan nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Hyundai Thành Công
    Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại Nhà máy sản xuất, lắp ráp Ôtô Huyndai Thành Công tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
P.V
.