Đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao

Thứ Sáu, 14/06/2024, 18:19 [GMT+7]
    Trong 02 ngày, 13 và 14/6, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, thủ trưởng các vụ, đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt Lãnh đạo Ban tham dự các buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch nước với hai cơ quan.
 
Đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
    Tại các buổi làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao báo cáo về tình hình, kết quả công tác thời gian qua, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan có liên quan, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân và hệ thống Tòa án nhân dân. Những cố gắng và đóng góp thiết thực của ngành Kiểm sát nhân dân, hệ thống Tòa án nhân dân đã góp phần quan trọng vào kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
    Đồng tình, ghi nhận những ý kiến đề xuất được nêu trong các báo cáo và ý kiến phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Kiểm sát nhân dân, hệ thống Tòa án nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và bộ, ban, ngành liên quan quán triệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; quan tâm nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác xét xử, không làm oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực; chú trọng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới.
 
Quang cảnh buổi làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao
Quang cảnh buổi làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao
    Phát biểu tham gia ý kiến tại các buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng tình, đánh giá cao với kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân và hệ thống Tòa án nhân dân trong thời gian qua, nhất là đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Nội chính Trung ương hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Đồng chí cũng đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Nội chính Trung ương trong thời gian tới để góp phần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
P.V
.