Ban Nội chính Trung ương: Triển khai Quyết định về công tác cán bộ

Thứ Hai, 27/05/2024, 15:01 [GMT+7]
Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đức Sơn, Phó Chánh Vă phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đức Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và tập thể Vụ Địa phương I chúc mừng
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và tập thể Vụ Địa phương I chúc mừng
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo Sở, ngành, UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ
Đồng chí Phan Đức Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ
Đồng chí Phan Đức Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ

 Đặng Phước

.