Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Thứ Sáu, 14/06/2024, 15:50 [GMT+7]
    Ngày 14/6/2024, Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.
 
    Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của Tỉnh trong thời gian tới và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc; thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Phan Đình Trạc đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Nam qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương. Quảng Nam đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt lên khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXII của tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định, trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực miền Trung; quy mô kinh tế tăng hơn 40 lần, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người gấp 38 lần so với thời điểm tái lập tỉnh (năm 1997); từ chỗ Trung ương phải trợ cấp 70% ngân sách đến nay đã có đóng góp cho ngân sách Trung ương; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị được quan tâm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hệ thống chính trị được củng cố, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;... 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu kết luận
    Về một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, những vấn đề đặt ra với Quảng Nam hiện nay cũng là những vấn đề chung có ý nghĩa đối với cả nước, cần được tổng hợp, xem xét, đánh giá trong quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây; đồng thời, gợi mở một số nội dung, định hướng mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để phấn đấu đạt được mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
P.V
.