Bình Dương: Tăng cường các hoạt động cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 11/08/2023, 15:11 [GMT+7]
    Từ đầu năm tới nay, Tỉnh ủy Bình Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp, bám sát vào các định hướng của Trung ương. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức 02 cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách tư pháp. Các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, chủ trương, chỉ đạo về công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tích cực phối hợp với các thành viên của Ban Chỉ đạo trong tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy những chủ trương, định hướng về công tác cải cách tư pháp và tham gia phối hợp cùng các cơ quan trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động tư pháp; tổ chức giám sát việc thực hiện công tác cải cách tư pháp; theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy chủ trương hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các cơ quan tư pháp từ nguồn ngân sách; tham mưu chỉ đạo về việc chấp hành pháp luật trong tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đối với Hội thẩm TAND hai cấp (tháng 7/2023)
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đối với Hội thẩm TAND hai cấp (tháng 7/2023)
    Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện văn bản hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với văn bản mới được ban hành. Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh đã ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành đều được Sở Tư pháp tỉnh thẩm định; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã tổ chức được 2.143 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 110.668 lượt người tham dự; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh được 8.466 giờ; tổ chức tuyên truyền cho hơn 700 người là đồng bào các dân tộc thiểu số. Các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 290 đơn, đã hòa giải thành 256/288 việc, đạt tỷ lệ 89%. 
 
    Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp. Đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp được kiện toàn, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chất lượng; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được chú trọng; tiến hành số hóa hồ sơ vụ án, công bố các tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa đã góp phần nâng cao tính thuyết phục đối với những người tham gia tố tụng, tiết kiệm chi phí in ấn tạo thuận lợi cho việc lưu trữ mà không làm giảm giá trị pháp lý của tài liệu gốc theo thời gian. 
 
    Các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Qua công tác kiểm sát đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục các vi phạm; kiến nghị phòng ngừa, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý và phòng ngừa vi phạm pháp luật.
 
    Công tác quản lý nhà nước về luật sư và các hoạt động tư pháp tiếp tục được thực hiện tốt; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về công tác bổ trợ tư pháp theo đúng quy định; công tác kiểm tra, thanh tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục, xử lý các vi phạm trong hoạt động. Sở Tư pháp đã tổ chức 04 cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
 
    Sở Tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh; chuyển hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho Bộ Tư pháp 13 trường hợp; thu hồi giấy đăng ký hoạt động của 03 chi nhánh văn phòng luật sư và 01 văn phòng luật sư; tham mưu UBND triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp; công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022; ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ngành trên địa bàn tỉnh về bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; rà soát, củng cố thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” của tỉnh và Tổ Thư ký giúp việc.
 
    Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản; báo cáo UBND tỉnh về việc xin ý kiến liên quan đến việc áp dụng khoản 2, Điều 189, Luật Đất đai năm 2013 trong đấu giá tài sản với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; nhập 853 thông tin ngăn chặn lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng; hướng dẫn gải quyết khó khăn, vướng mắc của 03 tổ chức hành nghề công chứng; ban hành văn bản triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn phòng thừa phát lại” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030 và chấn chỉnh hoạt động thừa phát lại.
 
    Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện trợ giúp pháp lý 482 vụ, việc; các hoạt động trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; duy trì hoạt động chuyên trang hỗ trợ doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành.
Tuệ Minh
.