Khánh Hòa: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong các cơ quan tư pháp

Thứ Ba, 08/08/2023, 15:22 [GMT+7]
    Sáng 07/8/2023, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
 
    Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, các cơ quan tố tụng của tỉnh phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tuân thủ đúng quy định pháp luật, chưa phát hiện trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Số lượng án được điều tra, làm rõ trên địa bàn tỉnh đạt 76,07%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo chỉ tiêu của ngành và giảm so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả thi hành án dân sự về việc tăng 9,87% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác giám định, định giá tài sản được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đạt được một số kết quả tích cực; đến nay, đã thực hiện xong các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực Trung ương  và Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Công tác phối hợp tham gia giải quyết các vụ án hành chính bước đầu có chuyển biến. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai hiệu quả. 
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách tư pháp của Khánh Hòa vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 88,23%, chưa đạt chỉ tiêu; tỷ lệ giải quyết các vụ, việc của Tòa án hai cấp giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022; đặc biệt tỷ lệ giải quyết án hành chính đạt thấp (15%).
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên và hoạt động của tổ chức đảng trong các cơ quan tư pháp. Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh định kỳ giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, đề xuất giải pháp phối hợp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi tham gia tố tụng hành chính và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan tiến hành tố tụng; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc, mua sắm trang, thiết bị cho hoạt động tư pháp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh khẩn trương tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu tổ chức “Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” đảm bảo mục đích, yêu cầu đã đề ra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 
Võ Lê Bảo Quỳnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa)
.