Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Tư, 09/08/2023, 18:46 [GMT+7]
    Ngày 9/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hộ tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể và gần 2.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 14 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các nội dung: Vì sao phải biên soạn Cuốn sách; Quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; Bố cục cuốn sách; Giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách và những điểm mới ấn tượng của cuốn sách.
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất của tác phẩm là "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam" làm rõ một số vấn đề có tính lý luận và tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trong 10 năm qua. Phần thứ hai là các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó đi đến nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba là “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” bao gồm các ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách
    Cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Đồng thời cũng trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa của tác phẩm đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Từ đó vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức Đảng trong địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc nghiên cứu các nội dung của tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động. Ngoài ra, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, các chủ trương quy định của Đảng và nhà nước, các văn bản Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
                                                                                                P.V
.