Long An: Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Khối Nội chính tỉnh

Thứ Năm, 10/08/2023, 07:52 [GMT+7]
    Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan Khối Nội chính tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện quy chế phối hợp, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; thể hiện rõ quan điểm “đúng vai- thuộc bài”với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Cụ thể, các cơ quan phối hợp đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kịp thời, sát với tình hình thực tế các văn bản lãnh, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền đạt hiệu quả cao; phối hợp tốt trong việc cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát và trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải quyết những khó khăn, vướng mắc các vụ án, vụ việc. Đồng thời, đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cựctỉnh chỉ đạo xử lý hiệu quả các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, những vụ án vụ, việc nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, những vụ án, vụ việc còn có ý kiến khác nhau.
 
Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp giữa các cơ quan khối Nội chính tỉnh
Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp giữa các cơ quan khối Nội chính tỉnh Long An
    Các cơ quan Khối Nội chính đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Với sự tham mưu  của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan Khối Nội chính tỉnh, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào từ 1 đến 2 chuyên đề kiểm tra giám sát các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh, huyện. Phối hợp trong rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kết luận của kiểm toán trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan Khối Nội chính tỉnh tích cực tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, gần đây là Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chủ trì chỉ đạo cho đường lối xử lý đối với 34 vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; 81 vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực nội chính.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, các cơ quan khối Nội chính tiếp tục tăng cường, tổ chức phối hợp tốt trong việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcvà cải cách tư pháp. Thực hiện tốt trao đổi thông tin những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tham mưu tốt cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo kịp thời giải quyết.
 
    Tăng cường công tác phối hợp trong hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chínhphòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội chính,phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; chủ động thông tin về kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Tăng cường phối hợp trong việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế.
Hoàng Hiệp
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An)
.