Lâm Đồng: Chú trọng công tác cải cách tư pháp

Thứ Ba, 25/07/2023, 08:47 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn và các nội dung có liên quan tới công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp; ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND, ngày 30/01/2023 về việc ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2023 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2022; tự kiểm tra 53 văn bản quy phạm pháp luật, góp ý 117 dự thảo văn bản; chất lượng công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên.
 
Hội Luật gia TP. Đà Lạt phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Tà Nung(tháng 4/2023)
Hội Luật gia TP. Đà Lạt phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Tà Nung(tháng 4/2023)
    Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 606/KH-UBND, ngày 31/01/2023 triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2023; đã cấp 4.068 phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận 1.853 thông tin lý lịch tư pháp; công chứng 3.623 việc, chứng thực 11.912 việc; thụ lý 129 việc đấu giá; thực hiện 713 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 713 người, hoàn thành 68 vụ việc cho 68 người. Sở Tư pháp tỉnh kiểm tra các văn phòng công chứng, văn phòng luật sư, ban hành kết luận, kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị thực hiện theo quy định của pháp luật về công chứng, luật sư. 
 
    Các cơ quan tố tụng triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tổ chức học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới, nhất là các văn bản pháp luật về tố tụng, các bộ luật hình sự, dân sự; áp dụng thống nhất pháp luật về thẩm quyền của Tòa án, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; phát huy vai trò, trách nhiệm của luật sư trong hoạt động tố tụng.
 
    Công tác cải cách tư pháp trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp được triển khai thực hiện theo đúng quy định; các hoạt động tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự của cơ quan điều tra hai cấp bảo đảm chặt chẽ, chính xác, khách quan, đúng pháp luật.
 
    Lực lượng công an phối hợp tốt với các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân, những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng. Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tòa án hai cấp đã thực hiện các giải pháp khắc phục các vụ án tạm đình chỉ, làm tốt công tác tranh tụng tại phiên tòa, các phiên tòa rút kinh nghiệm; số vụ việc có kháng cáo, kháng nghị và số vụ án bị hủy, bị sửa chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số các vụ án đã giải quyết. Công tác thi hành án thường xuyên được chỉ đạo, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đội ngũ thi hành án dân sự đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng.
 
    Các cơ quan tư pháp tỉnh thường xuyên quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của ngành mình phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu vị trí công việc, từng chức danh, đáp ứng yêu cầu bố trí, sử dụng, bổ nhiệm; đảm bảo đội ngũ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị; chủ động sắp xếp, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức; thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình công tác quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ đảm bảo lựa chọn cán bộ có phẩm chất, kiến thức, kinh nghiệm thực tế.
 
    Các cơ quan tư pháp niêm yết công khai trên website giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị mình; ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sử dụng mạng nội bộ, sử dụng thư điện tử công vụ để tiếp nhận xử lý và quản lý văn bản; đầu tư nâng cấp thiết bị, đáp ứng yêu cầu về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thống kê tội phạm; đăng tải, công khai quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật.
Tuệ Minh
.