Hòa Bình: Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Năm, 27/07/2023, 07:21 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, các đồng chí trong Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chương trình trọng tâm công tác CCTP năm 2023, các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, huyện, thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
    Các cấp ủy cơ quan nội chính, tư pháp, cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ Cải cách tư pháp theo Chương trình trọng tâm Cải cách tư pháp năm 2023 của tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã phản ánh sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị và nhất là các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện công tác cải cách tư pháp, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp đã thụ lý điều tra 470 vụ/648 bị can, trong đó khởi tố mới 171 vụ/287 bị can; kết luận điều tra đề nghị truy tố 154 vụ/252 bị can, hiện đang điều tra 264 vụ/371 bị can. 
 
    Viện kiểm sát hai cấp phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân hai cấp xác định được 26 vụ án trọng điểm, 04 vụ án theo thủ tục rút gọn; tổ chức 111 phiên tòa rút kinh nghiệm, số hoá 16 vụ án và trình chiếu chứng cứ tại phiên toà đối với 07 vụ án.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 1.510 vụ án các loại, đã giải quyết 906 vụ, đạt tỷ lệ 60%; ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 613/699 người bị kết án; kiểm tra 1.190 bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật; thụ lý và giải quyết 10 đơn, thư khiếu nại trong lĩnh vực tư pháp. Tổ chức 53 phiên tòa rút kinh nghiệm và 10 phiên toà xét xử trực tuyến.
 
    Cục Thi hành án dân sự hai cấp đã thi hành xong 1.903/3.249 việc; số tiền thi hành xong 77/363 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 05 trường hợp, giảm 20 trường hợp so với cùng kỳ 2022, có 04 trường hợp đã tổ chức cưỡng chế thành công.
 
    Các huyện ủy, thành ủy căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để chỉ đạo, ban hành các văn bản và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương của Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp; 10/10 đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện, thành ủy; chỉ đạo UBND cùng cấp thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn.
 
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 17/01/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; xác định các vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm minh, kịp thời; hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Anh Tùng
(Ban Nội chính Tỉnh Hòa Bình)
.