Tây Ninh: Quán triệt nội dung cốt lõi, giá trị Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm, 10/08/2023, 18:43 [GMT+7]
    Sáng 10/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 173 điểm cầu với trên 8.600 đại biểu tham dự.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung cốt lõi, giá trị Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung cốt lõi, giá trị Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã phổ biến, giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị khác nhau nhưng vẫn thể hiện được xuyên suốt quan điểm, tư tưởng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư. Cuốn sách gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh hoạ, được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Theo đồng chí Nguyễn Thái Học, Cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là một cán bộ trẻ 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân.
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh quán triệt, giao nhiệm vụ cho các tổ chức Đảng từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục quán triệt, nghiên cứu và nghiêm túc triển khai các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, áp dụng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
                                                                                                 Phạm Vũ Phương
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh)
.