Lào Cai: Kết quả sau 1 năm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Tư, 09/08/2023, 06:19 [GMT+7]
    Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 23/6/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định số 446-QĐ/TU, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai, gồm 15 đồng chí, đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn theo Quy định.
 
    Từ khi thành lập đến nay Ban chỉ đạo đã xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, chương trình công tác tháng, quý, năm. Duy trì thực hiện nghiêm túc các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo (Ban Chỉ đạo họp 04 Phiên, Thường trực Ban Chỉ đạo đã họp 10 cuộc) để thảo luận, cho ý kiến và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Sau các cuộc họp, phiên họp có ban hành các Thông báo kết luận để lãnh đạo tổ chức thực hiện, ban hành 62 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo đã chủ động triển khai, tổ chức kịp thời thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các kỳ họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, các Thông báo triển khai, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai
Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai
    Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao nghiệp vụ về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan tích cực triển khai tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được đổi mới: Thực hiện chuyên trang, chuyên  mục tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh 01 số/tháng; Tổ chức Cuộc thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022” theo hình thức Gameshow truyền hình;  thực hiện mở 04 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho hơn 400 cán bộ, đảng viên tại 04 huyện; tổ chức 01 hội nghị tập huấn nghiệp vụ về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho 80 cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ thanh tra tại các sở, ngành, địa phương; Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến cấp tỉnh về tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Cải cách tư pháp đối với 164 điểm cầu, cho 3.987 đại biểu dự; Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng, xuất bản 2000 cuốn sách về tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp phát đến các chi, đảng bộ cơ sở.
 
    Tăng cường  lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực. Các cấp đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 1747 tổ chức đảng, với 6532 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 1892 tổ chức đảng, với 797 đảng viên; các cấp xử lý kỷ luật 03 tổ chức đảng (cảnh cáo 2, khiển trách 1); xử lý kỷ luật 275 đảng viên, trong đó khiển trách 180 đảng viên, cảnh cáo 67 đảng viên, cách chức 04 đảng viên, khai trừ 24 đảng viên, tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 06 đảng viên để phục vụ công tác điều tra hình sự. Qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tiếp nhận xử lý nguồn tin, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 05 vụ việc có dấu hiệu phạm tội về tham nhũng, tiêu cực chuyển cơ quan cảnh sát để điều tra, xác minh. Đến nay, toàn tỉnh có 10 vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực đang được cơ quan chức, năng thụ lý, giải quyết.
 
    Xác định công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương. Từ khi thành lập đến nay Ban Chỉ đạo luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban chỉ đạo, chỉ đạo xử lý. Sau 1 năm toàn tỉnh đã phát hiện mới 05 vụ việc có dấu hiệu hình sự về tham nhũng, qua xác minh, điều tra đã chuyển khởi tố 02 vụ/03 bị can, nâng tổng số vụ án, vụ việc về tham nhũng trên địa bàn tỉnh lên 11 vụ, trong đó Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo xử lý 03 vụ án.
 
    Những kết quả đạt được sau 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định tình hình chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định chủ trương của Trung ương về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
    Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong đó chú trọng công tác kiểm tra giải quyết đơn, thư phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc tại một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các cuộc thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với xử lý kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng nguyên tắc “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”.
 
    Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án về tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, nhất là vụ việc, vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.
 
    Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU, ngày 25/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tham mưu chuẩn bị tốt nội dung các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, phiên họp của Ban Chỉ đạo; triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo giao; tham mưu thực hiện có hiệu quả các kết luận của  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngọc Thúy 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)
.