Thái Nguyên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Bảy, 22/07/2023, 06:28 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành 14 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ giám định viên tư pháp với sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và 131 đồng chí là cán bộ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
    Sở Tư pháp tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (UBNDT) ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023; kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; kế hoạch thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường hoạt động xây dựng văn bản quy  phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; thẩm định 24 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; tham gia ý kiến xây dựng 102 văn bản của Trung ương và của tỉnh.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp tỉnh Thái Nguyên (tháng 6/2023)
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp tỉnh Thái Nguyên (tháng 6/2023)
    Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án số 10-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Liên ngành các cơ quan tố tụng tỉnh thống nhất xác định 108 vụ án trọng điểm; áp dụng thủ tục rút gọn 10 vụ; tổ chức 345 phiên tòa rút kinh nghiệm; tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong năm 2022; Hội nghị giao ban liên ngành quý I/2023, định hướng phối hợp công tác liên ngành trong các quý tiếp theo.
 
    Đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp thường xuyên được quan tâm kiện toàn về số lượng, nâng cao chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý và chức danh tư pháp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành và địa phương.
 
    Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tư vấn 78 việc; tham gia tố tụng 595 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 22 vụ việc; phối hợp thẩm định 13 giám định viên tư pháp, đề nghị cấp thẻ cho 12 giám định viên tư pháp. Các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện 54.696 việc; 03 tổ chức đấu giá đã thực hiện bán đấu giá thành 110 cuộc đấu giá. Các văn phòng thừa phát lại đã thực hiện đăng ký 243 vi bằng. Sở Tư pháp ban hành 02 kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công chứng tại 02 văn phòng công chứng.
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thường xuyên theo luật định với các hoạt động của các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; tổ chức chất vấn trực tiếp về kết quả thực hiện công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022.
Tuệ Minh
.